Seneplager i underekstremiteter

Seneplager i underekstremitet er en relativt utbredt tilstand. En studie fra 2016 viser at hele 3% av alle fastlegekonsultasjoner knyttet til muskel og skjelettsymptomer ble diagnostisert som seneplager i underekstremitet. Til sammenligning er dette et høyere antall enn artrose-diagnoser, som har blitt viet mye oppmerksomhet på forebyggende tiltak seneste årene.

Trenings-basert rehabilitering er beviselig den beste behandling for seneplager. Et program med progresjon som starter med styrke for så å gå over til mer «fjær-type bevegelser» og som inkludere utholdenhets aspekt vil gi den riktige belastningen på senen og best langtids effekt.

Vi i Fix Helse er behjelpelig med råd fra kvalifisert helsepersonell med ekspertise på dette området for veiledning i rehabilitering og opptrening.

9 ting du IKKE skal gjøre ved seneplager i under-ekstremitet

1.Fullstendig hvile

Hvile reduserer senens evne til å tåle belastning. Det påvirker også muskulaturen til senen og vevet rundt negativt. Use it loose it! Men smerte skal ikke ignoreres. Belastning skal reduseres og tilpasses til et nivå som senestrukturen tåler og økes gradvis.

2. Bare satse på passiv behandling

Behandlingsformer som ikke er adressert mot å øke belastningstoleransen til senen har vanligvis ingen langtidseffekt, men kan gi smertelindring på kort sikt.

3. Injeksjonsbehandling

Injeksjonsbehandling i senevev har ingen god dokumentert effekt ifølge studier. Unngå injeksjonsbehandling før du har prøvd et tilrettelagt rehabiliteringsprogram først.

4. Ignorere smerten

Ta hensyn til smerten. Smerte er et signal om at belastningen på senen er for stor. Tilpass, juster belastning og aktiviteter som overbelaster senen og gir smerter.

5. Tøying/strekking

Tøying eller strekking av senen bør unngås ved seneplager da tøyning vil medføre ytterligere negativ belastning på senen.

6. Massasje av senen

En sene som er smertefull er tegn på overbelastning og irritasjon. Så å gjøre et tiltak som massasje rett på senen kan øke smerten ytterligere. Tidvis kan en sene føles bedre rett etter massasje, men kan bli forverret i det du starter å belaste den igjen. Dog som nevnt i punkt 5 kan bløtvevsbehandling av muskler i affektert område være nyttig.

7. Være bekymret for bildediagnostiske funn på senen

MR- og ultralydbilder av senen kan virke skremmende, og terminologiske begrep som degenerative forandringer, lesjoner og rupturer kan virke skremmende og fristende til avlastning framfor for belastning. Det er gode bevis for at senevev med patologiske funn tåler belastning godt, spesielt ved gradvis økning av belastning.

8. Ta snarveier med rehabilitering/opptrening

Å ta snarveier i opptreningen fungerer ikke. Det er viktig at du bruker tid på å bygge opp senens styrke og kapasitet. Selv om dette ofte krever lange opptreningsperioder på 3mnd eller ofte mer, er det dette som er dokumentert å fungere på lengre sikt.

9. Ikke ha en forståelse for former for belastning i de forskjellige faser av opptrening

Senevev er under størst belastning når den blir brukt som en «fjær». Ved bevegelser som eksempelvis hopping, hurtige retningsforandringer og hurtig løping. Andre øvelser som ikke involverer lignende elementer, påfører relativt lite belastning på senen. Derfor er tilpasset styrketrening med korrekt utførelse lite belastende for senevevet, men positivt for muskulatur og tilvenning av belastning.