Fysioterapi

Hos Fix Helse møter du fysioterpautene Jørgen og Jonas som står klar til hjelpe deg. Vi holder til i moderne lokaler på Nardo i Trondheim med lett adkomst fra omkjøringveien. For å bestille time så kan du bruke vår smidige online booking eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis. 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse, funksjon og prestasjon. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i nerve, muskel- og skjelettsystemet ved bruk av forskjellige metoder og teknikker. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og pasientens målsetning. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Fysioterapeuter bidrar i opptrening etter kirurgiske inngrep, i rehabilitering etter akutte og kroniske skader og sykdommer, samt også i mer generell opptrening av funksjonsevne eller prestasjonsfremmende tiltak.

Fysioterapeuter behandler folk i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. 

Våre fysioterapeuter er videreutdannet innenfor klinisk rehabilitering og treningsfysiologi så i mange tilfeller vil en del av behandlingsforløpet innebære aktive tiltak med mål om å bedre funksjon basert på funn gjennom en grundig undersøkelse. Du trenger nødvendigvis ikke ha et smerteproblem eller konkret skade/tilstand for å oppsøke oss. Vi bistår gjerne med igangsetting av trening og veiledning dersom du ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Vi er godt faglig oppdaterte og hos oss skal du være trygg på at vi gjør vårt ytterste for å hjelpe deg. 

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Man trenger ingen henvisning for å oppsøke fysioterapi. Vi har ingen ventetid og tilbyr time raskt.

 Ta direkte kontakt med oss!

Klikk her for timebestilling

Tilbake til forsiden

Jørgen Emaus
Jørgen EmausFysioterapeut
Jonas Bolkan Nordli
Jonas Bolkan NordliFysioterapeut